Dane kontaktowe:

Arbeitswelt Personaldienstleistungen

Dienerreihe 4, 20457 Hamburg, Niemcy

Tel. 040 57 00 64 710

info@arbeitswelt.com

Nadruk

Zarządzanie: Karsten Geiger

Arbeitswelt Personaldienstleistungen GmbH & Co KG

Kehrwieder 10, 20457 Hamburg, Niemcy

tel. 040 57 00 64 710
fax. 040 57 00 64 777

info@arbeitswelt.com

Rejestr Handlowy Hamburg Sąd lokalny

Numer podatkowy 45/602/00159

Numer przedsiębiorstwa 11499625

Numer HR 103386

Dalsze dane

Niniejsze przedsiębiorstwo posiada stałe zezwolenie na komercyjne dostarczanie pracowników tymczasowych wydane przez Urząd Pracy w Kilonii (dalsze informacje: Ustawa o pracy tymczasowej).

Powiadomienie o odpowiedzialności

Mimo starannej kontroli treści nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość linków zewnętrznych. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiadają wyłącznie ich operatorzy. SOURCE NOTE PHOTOS istock.de

Rozwiązywanie sporów online zgodnie z § 36 VSBG

Z zasady Arbeitswelt Personaldienstleistungen GmbH & Co KG nie chce ani nie jest zobowiązana do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed komisją arbitrażową dla konsumentów.

Nasze lokalizacje

Google MapsWyrażam zgodę na politykę prywatności firmy Google Maps w celu wyświetlenia interaktywnej mapy. Za Twoją zgodą przetwarzamy Twoje dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a GDPR.