Jakie są grupy płacowe w pracy tymczasowej?

© adobeStock/kentoh

W sektorze pracy tymczasowej od wielu lat obowiązuje układ zbiorowy pracy, który między innymi reguluje podział na poszczególne grupy płacowe. Jest to wystarczający powód, aby przyjrzeć się bliżej najważniejszym przepisom. My z Arbeitswelt Personaldienstleistung GmbH & Co KG z Hamburga powiemy Ci dokładnie, jakie gradacje i przepisy mają tu zastosowanie.

Grupy wynagrodzeń: Przejrzyste wynagrodzenie w pracy tymczasowej

Nadal istnieją pewne uprzedzenia dotyczące sektora pracy tymczasowej, w tym przepisów dotyczących wynagrodzeń. Na przykład niektóre mniej poinformowane osoby nadal twierdzą, że pracownicy tymczasowi otrzymują arbitralnie ustaloną, najczęściej bardzo niską stawkę godzinową. Jednak zdecydowanie tak nie jest, czego dowodem jest układ zbiorowy pracy tymczasowej. Zawiera jasne zasady, według których zarówno kwalifikacje, jak i doświadczenie procentują. Zarówno agencje pośrednictwa pracy, jak i pracownicy mają również pewność co do wysokości wynagrodzenia ustalonego w układzie zbiorowym.

Grupy płac i różnice między nimi

W ramach procesu rekrutacji pierwszą rzeczą, którą należy wyjaśnić jest to, do jakiej grupy płacowej trafi nowy pracownik. Dzięki łącznej liczbie dziesięciu różnych stopni, istnieją wiążące wytyczne i gradacje, według których się to odbywa. Zasadniczo im wyższe kwalifikacje i wymagania na danym stanowisku, tym wyższa klasyfikacja:

Jaka jest moja grupa zaszeregowania?

To pytanie pojawia się w momencie, gdy ktoś chce rozpocząć pracę jako pracownik tymczasowy. W dokonaniu klasyfikacji pomaga spojrzenie na tzw. tabelę wynagrodzeń. W 10 grupach płacowych, które zostały utworzone od 01.07.2020 r. określono odpowiednie wymagania. Na podstawie tej tabeli dokonuje się klasyfikacji pracownika czasowego.

Jakie są grupy płacowe?

Od 01.07.2020 r. obowiązuje 10 grup zaszeregowania wynagrodzenia dla pracowników tymczasowych, przy czym grupa zaszeregowania 2 została podzielona na 2a i 2b w ramach dostosowania. Podstawę do klasyfikacji pracy tymczasowej stanowią następujące grupy płac:

 • Grupa płacowa1: Instruktaż w zakresie pracy przez firmę jest konieczny.
 • Grupa zaszeregowania 2a: Wymagane doświadczenie zawodowe, wiedza specjalistyczna lub okres szkolenia
 • Grupa zaszeregowania 2b: Wymagane kwalifikacje w zakresie danego przedmiotu
 • Grupa płacowa2: Wymagane doświadczenie zawodowe lub dłuższy okres szkolenia
 • Grupa zaszeregowania 3: Wymagane kilka lat doświadczenia zawodowego i wykształcenia
 • Grupa płacowa4: przynajmniej jeden rok doświadczenia zawodowego dłuższego niż na poziomie 3, dodatkowo ukończone 3 lata szkolenia
 • Grupa płacowa 5: Kilka lat specjalistycznego doświadczenia zawodowego, plus dodatkowe szkolenia, samodzielny styl pracy, 3 lata szkolenia
 • Grupa zaszeregowania 6: Oprócz wymagań wymienionych w EG 5, specjalne środki kwalifikacyjne jako mistrz rzemieślniczy lub technik.
 • Grupa zaszeregowania 7: Samodzielne wykonywanie skomplikowanych zadań, wykształcenie mistrzowskie, techniczne lub wyższe techniczne, odpowiedzialność za personel i majątek rzeczowy
 • Grupa wynagrodzeń8: Ukończenie nauki w technikum, samodzielna praca przy bardziej złożonych zadaniach
 • Grupa płacowa9: Ukończone studia na uniwersytecie nauk stosowanych i kilka lat doświadczenia zawodowego, alternatywnie ukończone studia na uniwersytecie nauk stosowanych, samodzielna praca przy bardziej złożonych zadaniach.

Grupowanie: Kwestia wymagań dotyczących stanowiska pracy

Podstawą indywidualnego zaszeregowania do pracy tymczasowej są odpowiednie wymagania na danym stanowisku. W razie wątpliwości, o tym, czy pracownik tymczasowy znajdzie się w wyższej grupie płacowej, decydują niekoniecznie kwalifikacje, ale stanowisko określone w umowie o pracę. To, że wnioskodawca ukończył studia wyższe nie oznacza, że musi być zakwalifikowany do grupy płacowej 9. Postępowanie z grupowaniem w układach zbiorowych z BAP i iGZ jest inne.

Ponadto w pracy tymczasowej możliwe jest podwyższanie i obniżanie kategorii zaszeregowania w obrębie grup płacowych. Przeniesienie do wyższej grupy płac może być prawnie uregulowane dodatkowym porozumieniem do umowy o pracę. Dotyczy to jednak tylko ustalonego okresu zatrudnienia w kolejnym miejscu pracy. Działalność kwalifikowana jest opłacana według odpowiednio wyższej stawki.

Nowe grupowanie nie jest obowiązkiem w przypadku tymczasowego, wyższego stanowiska. Dopiero od szóstego tygodnia należy wypłacać dodatek w wysokości różnicy między grupą płacową właściwą dla danego stanowiska a niższą grupą płacową.

W umowie o pracę tymczasową zawarta jest klauzula, która zapobiegaobniżeniu wynagrodzenia, jeśli do wykonania zlecenia wymagane są niższe kwalifikacje. Obniżenie wynagrodzenia do niższej grupy zaszeregowania jest legalne w pracy tymczasowej tylko wtedy, gdy okaże się, że nie spełnia się wymagań.

Wynagrodzenie w grupach płacowych: Zrównanie Wschodu i Zachodu

Do niedawna istniały różne siatki płac na Wschodzie i Zachodzie. Z dniem 01.04.2021 r. zostały one wyrównane, tak że dla całych Niemiec obowiązuje obecnie następująca stawka godzinowa:

 • EG 1: 10.45 €
 • EG 2a: 11,15 €
 • EG 2b: 11,72 €
 • EG 3: 12,79 €
 • EG 4: 13,53 €
 • EG 5: 15,72 €
 • EG 6: 17,19 €
 • EG 7: 20,07 €
 • EC 8: 21,60 €
 • EG 9: 22,79 €

Jako agencja pracy Arbeitswelt Personaldienstleistung GmbH & Co. KG jesteśmy do Państwa dyspozycji w Hamburgu, Troisdorfie, Bremerhaven, Nordhorn i Cuxhaven, aby odpowiedzieć na dalsze pytania dotyczące grup płacowych.