Praca tymczasowa a układy zbiorowe pracy: o czym należy pamiętać

©adobeStock/Robert Kneschke

Dwa szczególnie ważne dokumenty prawne w zakresie pracy tymczasowej to niewątpliwie zaopatrzenie pracowników tymczasowych oraz układ zbiorowy pracy. Na co jednak należy zwrócić uwagę i jak te dwa elementy są właściwie połączone? Arbeitswelt Personaldienstleistung GmbH & Co KG jest ekspertem w sprawach personalnych w regionie Hamburga, Troisdorfu, Nordhorn, Bremerhaven i Cuxhaven i może dostarczyć Państwu wszystkich szczegółów dotyczących istotnych regulacji prawnych.

Praca tymczasowa i układy zbiorowe pracy: krótkie wyjaśnienie

Zasadniczo o leasingu pracowniczym można mówić zawsze wtedy, gdy pracownik jest wynajmowany przez pracodawcę (agencję pracy tymczasowej) osobie trzeciej (najemcy) na określony czas i w zamian za odpowiednie wynagrodzenie. Podstawą prawną w Niemczech jest tzw. Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, w skrócie AÜG.

Największy układ zbiorowy pracy Związku Zawodowego Pracowników Tymczasowych został zawarty pomiędzy Niemiecką Federacją Związków Zawodowych (DGB) a Federalnym Związkiem Pracodawców Usług Personalnych (BAP). Składa się on z umowy ramowej, układu zbiorowego pracy w sprawie wynagrodzeń i układu zbiorowego pracy w sprawie wynagrodzeń. Zawiera on między innymi przepisy dotyczące warunków pracy:

  • Grupy wynagrodzeń, wynagrodzenia
  • Długość tygodniowego czasu pracy
  • Wypłata premii i dodatków
  • Czas trwania urlopu
  • Kontynuacja wypłaty wynagrodzenia w przypadku choroby

Praca tymczasowa zapewnia równe wynagrodzenie - z jednym wyjątkiem

Ważny przepis dotyczący relacji między układami zbiorowymi pracy a pracą tymczasową znajduje się w art. 8 Ustawy o pracy tymczasowej (AÜG). Zgodnie z tym, pracownicy tymczasowi mają prawo do takich samych warunków pracy/wynagrodzenia jak pracownicy w przedsiębiorstwie, w którym są zatrudnieni. Oznacza to, że układy zbiorowe pracy są wiążące również dla agencji pracy tymczasowej.

Jednak ta tzw. zasada równej płacy i równego traktowania nie zawsze ma zastosowanie. W rzeczywistości wyjątek stanowi sytuacja, w której pomiędzy zleceniodawcą a pracownikami tymczasowymi istnieje skuteczny układ zbiorowy pracy, jak ten wymieniony powyżej, zgodnie z art. 8 ust. 2 AÜG, a zatrudnienie zostało uzgodnione zgodnie z tymi warunkami.

Agencja pracy tymczasowej określa warunki układu zbiorowego pracy

Jednakże, aby odrębny układ zbiorowy pracy był respektowany, przepis dotyczący dostarczania pracowników tymczasowych w ustępie 3a punkt 2 nakazuje m.in. stosowanie minimalnego wynagrodzenia godzinowego. W przeciwnym razie agencja pracy tymczasowej musiałaby wypłacić pracownikowi tymczasowemu taką samą stawkę godzinową.

Jednak nawet jeśli wynagrodzenie zbiorowe pracownika czasowego różni się od wynagrodzenia godzinowego w przedsiębiorstwie zleceniodawcy, to od pewnego momentu następuje wyrównanie. Artykuł 8 Ustawy o pracy tymczasowej (AÜG) przewiduje równe traktowanie po dziewięciu miesiącach, o ile branżowy układ zbiorowy nie przewiduje odstępstwa w dłuższym okresie, maksymalnie do 15 miesięcy.

Wskazówka: Zwróć uwagę na odniesienie do układu zbiorowego pracy

Jako pracodawca zdecydowanie powinien zadbać o to, aby w umowie o pracę znalazło się wyraźne i pełne odniesienie do układu zbiorowego pracy. Dzieje się tak dlatego, że tylko w przypadku, gdy w umowie o pracę przestrzegane są podstawy prawa zbiorowego, dostarczanie pracowników tymczasowych pozwala na jakiekolwiek odstępstwa od zasady równego traktowania. W przeciwnym razie pracownik miałby wspomniane prawo do równego wynagrodzenia. Dla Ciebie jako pracownika tymczasowego sensowne byłoby również sprawdzenie, czy i w jakim stopniu umowa o pracę jest zgodna z zasadami układów zbiorowych pracy.

Wniosek: znajomość układu zbiorowego pracy to za mało

Wymienione tu najważniejsze powiązania między pracą tymczasową a układami zbiorowymi pracy pokazują, że często nie wystarczy znać tylko układ zbiorowy pracy. Ze względu na nadrzędne przepisy AÜG, zawsze wymienia się tu wyjątki, zależne od indywidualnego przypadku, o których idealnie powinni wiedzieć zarówno pracodawcy, jak i pracownicy tymczasowi. Opowiadamy się za przestrzeganiem obu przepisów prawnych i chętnie doradzimy Państwu w dalszych kwestiach dotyczących wzajemnych powiązań.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat praktyk personalnych w Hamburgu? Następnie zapraszamy do kontaktu z nami w przypadku jakichkolwiek pytań!